Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

(platné od 1.2. 2014)

 

 1. Podmínky pro odběr produktů
 • Využívání velkoobchodních cen a těchto obchodních podmínek platí v rámci České republiky a je určeno registrovaným odběratelům, při dodržení těchto Obchodních podmínek.
 • Zaregistrovat se mohou pouze terapeuti a obchodníci nakupující pro účely dalšího prodeje.
 • Pro zaregistrování je nutné vyplnit a odeslat on-line registrační formulář webových stránkách TCM Silesia s.r.o. www.tcmsilesia.cz.
 • Minimální jednorázový odběr pro prodej za velkoobchodní ceny (VC) je 2.500 Kč bez DPH a platí pro všechny zasílané objednávky. Tato podmínka se nevztahuje:
  • na objednávky individuálních směsí bylin a granulí podle receptur
  • na pultový prodej na prodejních místech (recepce TCM Silesia Ostrava, TCM CLINIC Praha a Hluboká nad Vltavou)
  • na nákup klientů terapeutů na recept na prodejních místech
 • Pokud měsíční nákup odběratele opakovaně nedosahuje 2.500 Kč bez DPH, může mu být odebrána možnost nákupu za VC.

 

 1. Provize
 • Za zprostředkování prodeje se sjednávají provize, tj. rozdíl VC a prodejní ceny, bez DPH. Z provize se odečítají mimořádné náklady, např. na případnou likvidaci nevyzvednutých nebo nedoručitelných zásilek.
 • Provize se týká také všech odběrů klientů (zákazníků) terapeutů na recepci TCM CLINIC v Praze, TCM Silesia v Ostravě anebo v sídle TCM Bohemia s.r.o. v Hluboké nad Vltavou, pokud klient nahlásí jméno svého terapeuta, nebo použije objednávku, případně recept se jménem terapeuta.

 

 1. Mimořádná provize
 • Mimořádnou provizi může získat registrovaný odběratel podle dosaženého obratu ve VC bez DPH.
 • Mimořádná provize je vypočítána z obratů bez DPH (zvlášť pro byliny a granule a zvlášť pro WANy a ostatní produkty) za kalendářní kvartál, přepočítaný na měsíční obrat (kvartální obrat bez DPH děleno třemi).
 • Mimořádná provize – měsíční obrat pro byliny a granule / WANy a ostatní produkty

10 % – nad 19.000 Kč / 14.000 Kč
13 % – nad 38.000 Kč / 19.000 Kč
15 % – nad 66.000 Kč / 28.000 Kč
18 % – nad 85.000 Kč / 47.000 Kč

 

 1. Ceny produktů a jejich úpravy
 • Všechny ceny ve velkoobchodním ceníku WANů a ostatních produktů jsou uvedeny bez DPH i s DPH, výše DPH je uvedena u každé skupiny produktů. Velkoobchodní ceník bylin a granulí je v cenách bez DPH.
 • Součástí velkoobchodního ceníku jsou doporučené MC, které jsou pro velkoodběratele závazné.
 • Velkoobchodní ceny bylin a granulí jsou terapeutické ceny zpracování a výroby čajových směsí (TANG, SAN, Odvar, granule, tablety z granulí) bez dalších příplatků za jejich přípravu.
 • Sleva při odběru bylin v balení 500 g (či jejich násobků) a granulí v balení 100 g (nebo jejich násobků) – 10 %
 • Další slevy je možné sjednat dohodou.

 

 1. Poštovné a balné
 • Paušální poštovné a balné pro všechny skupiny odběratelů je 89 Kč bez DPH. V případě nevyzvednutí zásilky odběratelem, její vrácení poštou do TCM Silesia a opětovné zaslání na cílovou adresu, navýší cenu o opakované poštovné a balné ve výši dalších 89,- Kč bez DPH (na faktuře vyznačeno).
 • Poštovné a balné se neplatí při dodávce vyšší než 4.900 Kč (včetně DPH).

 

 1. Objednávání, komunikace, distribuce a zásilková služba
 • Pro vyloučení chyb a rychlost zpracování objednávky upřednostňujeme objednávání elektronickou cestou přes e-shop (WANy a produkty), nebo aplikaci Yao Wang (bylinné směsi). V TCM SIlesia Ostrava je možno objednávat přes email: obchod@tcmsilesia.cz
 • Pokud je na objednávce vyznačeno, provádíme zásilkovou službu (i na dobírku) koncovým zákazníkům.
 • Osobní odběr je možný v Praze (TCM CLINIC, Národní 11), Ostravě (TCM Silesia, Mongolská 1546/2) a Hluboké nad Vltavou.
 • Při zadání osobního odběru Ostrava, bude bylinná směs připravena na pracovišti Ostrava, pokud není terapeutem zadáno jinak.
 • Každá objednávka, tzn. vč. připravovaných bylinných směsí, je v drtivé většině vyřízena z naší strany (předána poště) nejpozději do dvou pracovních dní od data přijetí objednávky (do 12:00 hod.), nebo upřesnění případných nejasností.

 

 1. Další ujednání
 • o   Odesláním registračního formuláře dává kupující – velkoodběratel společnosti TCM Silesia s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři (jméno, příjmení, titul, název společnosti, IČ, DIČ, údaj o druhu a zaměření činnosti, poštovní a emailová adresa, mobil, případně doručovací adresa) a rovněž se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.
 • TCM Silesia s.r.o. si vyhrazuje právo provedení změny cen a těchto obchodních podmínek.
 • Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecnými obchodními podmínkami TCM Silesia s.r.o. uvedenými výše, s výjimkou ustanovení týkajících se spotřebitelů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném a účinném znění.

Vysvětlivky
MC = doporučená maloobchodní cena
VC = velkoobchodní cena